Polityka Prywatności

I. Definicje

 1. Administrator - wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą DP GRAND S.C. Adrian Dziedzic, Łukasz Paryż (adres prowadzenia działalności: Al. Roździeńskiego 188A, 40-203 Katowice), NIP spółki cywilnej 644-349-96-68, REGON spółki cywilnej 242865149, adres poczty elektronicznej: sklep@smartmoto.pl, to jest: Adrian Dziedzic – wspólnik spółki cywilnej, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający numer NIP 6443179478, REGON 240834200 oraz Łukasz Paryż wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6443178332, REGON 241269497, o numerze księgi w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO: (w trakcie oczekiwania), którzy świadczą usługi drogą elektroniczną oraz przechowują i uzyskują dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Regulamin – regulamin sklepu internetowego smartmoto.pl, dostępny pod adresem.

 3. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.smartmoto.pl

 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Dane Osobowe

 

1.Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

2.Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.     

W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.
3.Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu w jakim zostały podane:

 • na podstawie artykułu 6 ust. 1 pod. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody,
 • na podstawie artykułu 6 ust. 1 pod. b) RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy,
 • na podstawie artykułu 6 ust. 1 pod. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4.Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane (np. dokonania zamówienia, wysyłki newslettera). 

5.Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane, o ile przepisy prawa nie zobowiązują go przetwarzania danych przez dłuży okres czasu np. w celu przechowywania dokumentacji księgowej.
6.Użytkownikom przysługuje:

 • prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@smartmoto.pl.

7.Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności), podmiotowi obsługującemu wysyłkę newslettera, dostawcy usług hostingowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.


Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez DP GRAND S.C. Adrian Dziedzic, Łukasz Paryż z siedzibą w Katowicach.

 

III. Definicje Cookies

 1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 2. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

IV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

V. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu

   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

  2. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,

  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  1. Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich,

  1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu. 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

  • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

  • Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 1. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu]

 1. realizacji płatności:

 • www.platnosci.pl [administrator cookies: PayU S.A.]

 1. wysyłki mailingu:

 • mail.freshmail.pl [Freshmail z siedzibą w Polsce]

 1. rozpoznawania lokalizacji:

 • google.com (google.maps) - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 1249 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-02
Zamówienie zrealizowane terminowo.
2024-07-01
Super
pixel